Desde 1984 vestint espais

Avís legal

Llei dels Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

MATEX IBÉRICA, SL, responsable del lloc web, en endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb què vol donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tothom que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. MATEX IBÉRICA, SL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entendrà com a suficient amb la publicació al lloc web de MATEX IBÉRICA, SL.

Dades d’identificació

Responsable: MATEX IBÉRICA, SL
CIF: B61175428
Adreça postal: Gran Bretanya 13, nau 1 – 08700 Igualada, BARCELONA (SPAIN)
Telèfon de contacte: 93 771 90 75
Correu electrònic: ventas@matexiberica.com

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat del RESPONSABLE o, si escau, compta amb llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix, en tot cas, l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE que podrien aparèixer al lloc web pertanyen als propietaris respectius, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que podria suscitar-se’n. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.noufil.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i la seva mera menció o aparició al lloc web no hi implica l’existència de cap dret o responsabilitat, ni tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

3. Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petis arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes emprades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’empraran per recollir-ne.

Mitjançant l’ús de galetes, també és possible que el servidor on està allotjat el lloc web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, la qual cosa permet, per exemple, que els usuaris que s’hi hagin registrat prèviament accedeixin a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-s’hi en cada visita. També es poden emprar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., casos en els quals aquestes galetes són prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no n’assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, la retirarà de manera immediata de la redirecció a aquest lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i hi col·laborarà de forma activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin alguns errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, és d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals més propers Barcelona.

Explica’ns els teus projectes...

T’escoltem!